Hoelang is het vliegen naar Thailand (Bangkok)? (2023)

Hoelang is het vliegen naar Thailand (Bangkok)? (1)

Hoelang is het vliegen naar Thailand of beter gezegd naar Bangkok en waarom? De vluchtduur van Nederland naar Thailand kan variëren afhankelijk van de specifieke luchthavens van vertrek en aankomst, de gekozen luchtvaartmaatschappij en de route van de vlucht. Over het algemeen duurt een rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Bangkok ongeveer 11 tot 12 uur.

Wanneer je van België naar Thailand wilt vliegen, kun je voor een rechtstreekse vlucht uitgaan van dezelfde tijd. In de meeste gevallen duurt een directe vlucht van Brussel naar Bangkok ongeveer 11 tot 12 uur.

Hoelang is het vliegen naar Thailand (Bangkok)?

De vluchtduur van Nederland naar Thailand varieert afhankelijk van de luchthaven van vertrek en aankomst en de gekozen luchtvaartmaatschappij. Gemiddeld duurt een rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Bangkok 11 tot 12 uur. Veel vluchten hebben echter een tussenstop en duren daarom langer. Raadpleeg daarvoor de specifieke vluchtgegevens van uw gekozen luchtvaartmaatschappij voor nauwkeurige informatie over de vluchtduur.

Het is belangrijk op te merken dat er vaak tussenstops zijn bij vluchten van Nederland naar Thailand, en deze kunnen de vluchtduur aanzienlijk verlengen. De totale vluchtduur kan daarom variëren van ongeveer 13 tot 20 uur, afhankelijk van de omstandigheden en de lengte van de tussenstop.

Hoelang is het vliegen naar Thailand (Bangkok)? (2)

(Video) If You Are Coming To THAILAND | This Is What To Expect Now | Arrivals Guide 2023 #livelovethailand

Redactionele bronvermelding: KITTIKUN YOKSAP / Shutterstock.com

Wat is de kortste vluchtduur van Amsterdam naar Bangkok

De kortste vliegtijd van Amsterdam naar Bangkok bedraagt ongeveer 10 uur en 30 minuten. Dit is echter afhankelijk van verschillende factoren, zoals de luchtvaartmaatschappij, de vluchtroute en de weersomstandigheden.

Wat bepaalt de vluchtduur van een intercontinentale vlucht?

Bij het bepalen van de vluchtduur van een intercontinentale vlucht spelen diverse factoren een rol. Zo wordt de duur beïnvloed door de afstand tussen de vertrek- en aankomstbestemming. Daarnaast kan de vliegroute die de luchtvaartmaatschappij kiest de vluchtduur beïnvloeden. Soms worden vluchten omgeleid om slecht weer of luchtverkeer te vermijden, waardoor de duur kan toenemen.

Slecht weer kan ook van invloed zijn op de vluchtduur door het vertragen of omleiden van vluchten. Bovendien kan de snelheid van het vliegtuig de duur van de vlucht beïnvloeden. De meeste commerciële passagiersvliegtuigen vliegen op een snelheid van ongeveer 800-900 kilometer per uur.

Verder kan het luchtverkeer een rol spelen bij de duur van de vlucht, vooral wanneer er sprake is van druk verkeer op de luchthavens of in het luchtruim. Tot slot zal het aantal tussenstops de vluchtduur verlengen, afhankelijk van de lengte van de tussenstop en het aantal tussenstops dat wordt gemaakt.

Hoelang is het vliegen naar Thailand (Bangkok)? (3)

Beïnvloeden straalstromen en windrichtingen de vluchtduur van Amsterdam naar Bangkok?

Hoelang is het vliegen naar Thailand? Dat wordt onder andere bepaald door straalstromen en windrichtingen, deze factoren kunnen de vluchtduur van vliegtuigen beïnvloeden. Een straalstroom is een krachtige, smalle stroming van lucht op grote hoogte in de atmosfeer. Het is een soort wind die voortdurend waait, meestal van west naar oost op het noordelijk halfrond en van oost naar west op het zuidelijk halfrond. Stralende stromingen worden veroorzaakt door grote temperatuurverschillen tussen de polen en de evenaar, en tussen land en zee. De windsnelheid kan oplopen tot meer dan 300 kilometer per uur en ze hebben invloed op het weer en de vliegprestaties van vliegtuigen.

Als een vliegtuig in een straalstroom vliegt die in dezelfde richting beweegt, kan het vliegtuig profiteren van de extra snelheid en de vluchtduur verkorten. Omgekeerd kan een vliegtuig dat in een straalstroom vliegt die in tegengestelde richting beweegt, te maken krijgen met extra tegenwind en kan de vluchtduur langer worden.

(Video) If You Are Traveling To THAILAND | 3 Visa Types & Rules | Latest Updates #livelovethailand

Windrichtingen kunnen ook van invloed zijn op de vluchtduur. Tegenwind kan de vluchtduur verlengen omdat het vliegtuig meer weerstand ondervindt, terwijl meewind de vluchtduur kan verkorten omdat het vliegtuig minder weerstand ondervindt en sneller kan vliegen.

Luchtvaartmaatschappijen houden rekening met straalstromen en windrichtingen bij het plannen van vluchtroutes en het berekenen van de vluchtduur. Door de route aan te passen om van de straalstromen en windrichtingen te profiteren, kunnen luchtvaartmaatschappijen de vluchtduur verkorten en brandstof besparen.

Bangkok-Amsterdam-Bangkok: waarom duurt de terugvlucht langer dan heen?

Daar heeft Joseph Jongen al eens een artikel over geschrijven. De voornaamste factor die dit tijdsverschil veroorzaakt is niet de draaiing van de aarde, wat menigeen denkt, maar de zogenaamde jetstream of straalstroom. De aarde draait (op de evenaar) van west naar oost met een snelheid van 1600 kilometer per uur om haar as, maar de luchtlagen draaien net zo hard in dezelfde richting als de aarde mee.

De straalstroom, die voor een aanzienlijk tijdsverschil zorgt, heerst altijd op een hoogte variërend tussen de negen en tien kilometer en blaast in oostelijke richting. Deze stroom is gemiddeld enkele duizenden kilometers lang, honderden kilometers breed en ruim één kilometer hoog. De straalstroom bevindt zich echter niet altijd exact op dezelfde geografische hoogte.

Meer lezen over dit onderwerp:https://www.thailandblog.nl/achtergrond/bangkokamsterdambangkok-waarom-duurt-de-terugvlucht-langer-dan-heen/

Luchtvaartmaatschappijen bepalen de meest optimale route naar hun bestemming

Luchtvaartmaatschappijen hanteren diverse methoden om de optimale route naar hun eindbestemming te bepalen.Allereerst de afstand. Meestal is de kortste afstand tussen vertrek- en aankomstluchthaven de efficiëntste route. Luchtvaartmaatschappijen maken gebruik van geavanceerde software om de afstanden tussen steden en luchthavens te berekenen en zo de meest optimale route te bepalen.

Zoals eerder gezegd zijn weersomstandigheden zijn ook van invloed. Luchtvaartmaatschappijen houden rekening met turbulentie, onweer en harde wind en proberen de route te vermijden die door slecht weer kan worden beïnvloed om een vlotte vlucht te garanderen en ongemak voor de passagiers te voorkomen. Verder zijn er luchtruimbeperkingen op sommige delen van de wereld, zoals militaire zones en verboden luchtruim. Luchtvaartmaatschappijen moeten deze beperkingen in overweging nemen bij het plannen van hun route en deze vermijden.

Ook het brandstofverbruik speelt een belangrijke rol bij het plannen van de route. Luchtvaartmaatschappijen optimaliseren de route om zo min mogelijk brandstof te verbruiken. Dit betekent dat de route wordt aangepast om gebruik te maken van gunstige windrichtingen en straalstromen, en om sterke tegenwinden te vermijden. Tenslotte is de capaciteit van het vliegtuig belangrijk. Het type vliegtuig en de maximale vlieghoogte worden overwogen bij het plannen van de route. Luchtvaartmaatschappijen passen de route aan om de maximale capaciteit van het vliegtuig te benutten en zo efficiënt mogelijk te vliegen.

(Video) WIJ REIZEN NAAR THAILAND! Onze 1e nacht was niet fijn! #376 || KIYA

Door rekening te houden met deze factoren kunnen luchtvaartmaatschappijen de optimale route naar hun eindbestemming bepalen, zodat de vlucht zo efficiënt, veilig, snel en comfortabel mogelijk verloopt. De vraag: Hoelang is het vliegen naar Thailand, is nu wel beantwoord.

Hoelang is het vliegen naar Thailand (Bangkok)? (4)

Non-stop of met een tussenstop van Amsterdam naar Bangkok?

Er zijn verschillende luchtvaartmaatschappijen die vluchten aanbieden van Amsterdam naar Bangkok, sommige met tussenstops en sommige zonder. Er zijn twee luchtvaartmaatschappijen die non-stop vluchten aanbieden van Amsterdam naar Bangkok, dat zijn KLM en EVA Air. Met THAI Airways kun je rechtstreeks van Brussel naar Bangkok vliegen.

Er zijn ook luchtvaartmaatschappijen die vluchten met tussenstops aanbieden, zoals Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines en Etihad Airways. Deze tussenstops kunnen plaatsvinden in verschillende steden, zoals Dubai, Doha, Istanbul of Abu Dhabi, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de specifieke vluchtroute.

Met het vliegtuig naar Thailand

Voor reizen naar Thailand heb je een paspoort nodig dat nog minimaal zes maanden geldig is vanaf de dag van aankomst. Voor een verblijf van maximaal 30 dagen (op dit moment tijdelijk 45 dagen) kun je een visumvrije (visa exemption) toegang krijgen bij aankomst op de luchthaven. Een toeristenvisum moet je online aanvragen als je langer dan 30 of 45 dagen in Thailand wilt blijven.

Hoe lang is jouw vluchtduur gemiddeld? En wat was de langste of kortste vluchtduur van Amsterdam naar Bangkok of retour en waarom?

Bronvermelding: Hoelang is het vliegen naar Thailand (Bangkok)? Deze informatie is te vinden op de website van Schiphol (https://www.schiphol.nl/nl/zoeken?query=vluchtduur+amsterdam+naar+bangkok) en op de website van de luchtvaartmaatschappijen die vluchten aanbieden van Amsterdam naar Bangkok.

Aantal keren gelezen: 247

(Video) A fifteen hour flight to Thailand!!1!1! - vlog #626

Gerelateerde artikelen op Thailandblog:

    - Vliegen naar Bangkok: EVA Air brengt Belgen met de trein naar Schiphol

    - Via Bangkok naar Vietnam vliegen?

    - Van Bangkok naar Chiang Mai vliegen en buitenlander? 14 dagen quarantaine!

    - Lezersvraag: Welke maatschappijen vliegen van Bangkok naar Brussel?

Videos

1. How To Save Money While Traveling In THAILAND | 10 Simple Tips To Know #livelovethailand
(Live Love Thailand)
2. Why Everyone Is Traveling To PHUKET Now | Bangkok To Phuket 2023 #livelovethailand
(Live Love Thailand)
3. LEAVING THAILAND At BANGKOK AIRPORT, Suvarnabhumi. How is Thailand RIGHT NOW? 2022
(Chai Travel)
4. ROBBED in THAILAND. Must Know Before Coming To Thailand 2023 [Street interviews]
(Chai Travel)
5. Why To Travel To Thailand Now | No More Entry Rules | Latest Updates #livelovethailand
(Live Love Thailand)
6. OMAN AIR Business Class 787-9 🇹🇭⇢🇴🇲【4K Trip Report Bangkok to Muscat】BEST Business Class on EARTH?!
(The Flip Flop Traveller)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 05/13/2023

Views: 5937

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.